For at fastholde arbejdsmarkedstilknytningen for sygemeldte og for at sikre, at ingen står uden forsørgelsesmulighed skal der fokuseres på større opfølgning og muligheden for at gøre længere sygeforløb mere aktive ved ressourceforløb. De nye regler om opfølgning og visitation indebærer, …

Arbejdsmarkedsfastholdelse af sygemeldte, fraværspolitik Read more »

En økonomielev blev den 1. august 2007 ansat i en virksomhed med en uddannelsesaftale løbende til den 31. juli 2009. I overensstemmelse med erhvervsuddannelsesloven var Industriens Funktionæroverenskomst gældende for elevforholdet. Arbejdsgiverdelen af pensionsbidraget blev indbetalt i forbindelse med uoverensstemmelsen. Elevens …

Medarbejder havde krav på efterbetaling såvel af arbejdsgivers pensionsbidrag som af eget pensionsbidrag, selv om beløbet var betalt som løn. Tvistighedsnævnet havde kompetence til at gå ind i spørgsmålet om pensionsbidrag. Read more »

En medarbejder, der havde været ansat i en tysk virksomhed fra august 1998 til sin død den 19. november 2010, havde været sygemeldt godt 8 måneder i 2009 og igen i perioden fra 1. august 2010 til dødsfaldet. Han havde på …

Afgørelse fra EU-domsstolen i overensstemmelse med dansk lovgivning: En medarbejders dødsfald medfører, at den (de) efterladte har krav på optjent feriegodtgørelse. Read more »

Et østjysk murerfirma var medlem af en arbejdsgiverorganisation. Overenskomsten, som firmaet var dækket af, var ikke indgået med 3F.  3F anmodede om en tiltrædelsesoverenskomst, fordi murerfirmaet udfører arbejde inden for 3F´s arbejdsområde. Murerfirmaet ønskede ikke at indgå overenskomst, da firmaet …

Ulovlig konflikt mod murerfirma: Manglende saglig begrundelse, eftersom feriepenge er sikrede ved indbetaling til Feriekonto. Read more »

En supermarkedskæde afskedigede 63 medarbejdere i den tekniske afdeling. Ca. 20 % af medarbejderne var over 55 år. Blandt de afskedigede var omkring 1/3 over 55 år. Opsigelserne var begrundede i rationalisering og ønsket om en ligelig aldersspredning fremadrettet. Efter …

Afskedigelse af ældre elektrikere i strid med ligebehandlingsloven. Read more »

FOA Fag og Arbejde udtog stævning mod Kolding Kommune og en mand, som efter et biluheld var lammet fra halsen og ned. Betalingspåstanden lød på i alt 449.818,66 kr.: (30.000,- kr. på grund af grove mangler ved ansættelsesbevis, kr.: 360.000,- …

En handicappet var arbejdsgiver. Kolding Kommune skulle imidlertid friholde den handicappede for en godtgørelse kr. 5.000,- på grund af mangler i ansættelseskontrakten, da det var kommunen, som havde udarbejdet den fejlbehæftede kontrakt. Read more »

5 dage inde i et ansættelsesforhold fik en intern sælger et krampeanfald i arbejdstiden og pådrog sig herved et alvorligt skulderbrud. 9 dage senere mødte han igen på arbejde men sygemeldte sig efter 3 dage til en kollega. 3 dage herefter …

Opsigelse ikke forskelsbehandling, da enkeltstående krampeanfald ikke var diagnosticeret og ikke kunne defineres som et handicap. Read more »

Efter at Fremad Amager A/S gik konkurs ønskede konkursboet/ Lønmodtagernes Garantifond at nedsætte (konkursregulere) opsigelsesvarslet  til 3 måneder. Spillerforeningen forfulgte på en spillers vegne spørgsmålet med påstand om fastholdelse af den treårige uopsigelige spillerkontrakt indgået i 2008, sådan at spilleren fik …

Professionel fodboldspillers spillerkontrakt blev nedsat fra 3 års uopsigelighed til 3 måneders opsigelsesvarsel Read more »

Det blev opfattet som provokerende og dæmoniserende i forhold til mænd, at mænd var forment adgang til 20 af Bella Sky, Comwell Hotels værelser, idet disse var forbeholdt kvinder. Spørgsmålet blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Hotel Bella Sky anførte, at der …

Forskelsbehandling at reservere 20 ud af 812 hotelværelser specielt til kvinder Read more »

Ved vurderingen af størrelsen på godtgørelser blev genansættelse ikke vægtet, da SAS ikke havde ændret vurderingen af opsigelserne – genansættelserne skyldtes kun driftsmæssige behov. Derudover nåede piloterne at fratræde, før de blev genansat. På grund af økonomien har SAS gennem …

SAS-genansættelse af piloter uden betydning for godtgørelse Read more »