En elev, hvis uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, fik tilkendt både minimalerstatning efter funktionærloven og kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.

En elev, hvis uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, havde i tidligere instanser fået tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven. Højesteret tildelte derudover kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen.
Eleven, der var omfattet af funktionærloven, havde uberettiget fået ophævet sin uddannelsesaftale. Såvel ved Tvistighedsnævnet som ved Østre Landsret var eleven udelukkende blevet tilkendt minimalerstatning efter funktionærlovens § 3. Tvistighedsnævnets praksis var, at elever, som tilkendtes minimalerstatning, ikke samtidigt fik godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven, fordi Nævnet fandt, at godtgørelsen efter minimalerstatningsreglen var “identisk med og beløbsmæssigt større” end godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven. Den faglige organisation ankede til Højesteret.
Efter sædvanlig praksis udgør en godtgørelse til unge elever, som uberettiget får ophævet uddannelsesaftaler, 30.000,00 kr. Dette beløb skal ikke blot dække mistet indkomst men også “manglende eller forsinket uddannelse samt forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse.” Godtgørelse efter funktionærlovens § 3 dækker udelukkende mistet lønindtægt.
Idet kompensationen for uberettiget ophævelse af en uddannelsesaftale ikke er identisk med minimalerstatningen efter funktionærloven, fandt Højesteret ikke, at en minimalerstatning kunne afskære eleven fra yderligere kompensation. Ved udmålingen af størrelsen på kompensationen tog Højesteret hensyn til, at der var tilkendt minimalerstatning, og eleven tilkendtes 15.000,00 kr. (Det vil sige ½ af det sædvanlige kompensationsbeløb ved uberettigede ophævelser af uddannelsesaftaler).
Højesterets dom af 06.03.2014