Opsigelse

I det omfang en opsigelse er nødvendig, er det væsentligt for alle implicerede parter, at opsigelsen (og situationen omkring) varetages så professionelt, som muligt.

Dette både af hensyn til den opsagte medarbejder, af hensyn til kolleger og af hensyn til virksomheden og virksomhedens renomme.

  • Hvordan kommunikeres opsigelsen, så den fremtræder reel og ordentlig?
  • Hvad er en lovlig og saglig begrundelse for opsigelse?
  • Skal der foreligge en advarsel forlods?
  • Hvordan er længden af opsigelsesvarslet?
  • Hvordan formuleres en opsigelse?
  • Kan der varsles ferie?
  • Hvorledes forholdes til bonusordninger med videre?
  • Hvorledes håndteres perioden fra opsigelsen til fratrædelsen?
  • Er suspension eller fritstilling relevant?
  • Hvordan kommunikeres i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnere?

Advokatfirmaet arbejder for, at der ikke opstår uhensigtsmæssige sager. Opsigelser er aldrig nemt håndterbare, men med en tilgang, hvor HR-mæssige forhold er vægtet, kan sikres, at alle kommer bedst muligt videre, og at der ikke begås juridiske fodfejl, som vil give unødvendige og ressourcekrævende retssager. Hvis der foreligger efterfølgende uoverensstemmelser, bistår advokatfirmaet med såvel forhandlinger, mediationer samt voldgifts- og retssager.

Det er en målsætning for advokatfirmaet, at tvister i størst muligt omfang undgås.