Optimal kommunikation

Kommunikation !! er afgørende i samarbejdsrelationer

Ofte ses stor tilbageholdenhed i forhold til at give konstruktiv feedback.

Dette kan skyldes bekymring for, at den ansatte vil blive vred, at det vil være vanskeligt at samarbejde fremover, at den ansatte vil sygemelde sig eller eventuelt forlade virksomheden.

Ved fastholdelse af en positiv tilgang er det muligt at kommunikere – også på en måde, hvor samarbejdet kan fortsætte i alles interesse og med forståelse for, hvad der er brug for.

Visse forhold, eksempelvist bevidst fornærmelse af kunderne, ødelæggelse af arbejdsmiljøet og langfingrethed i forhold til andres resultater, skal påtales og resulterer sædvanligt i advarsler og i grovere eller gentagne tilfælde i bortvisning.

Imidlertid er det udelukkende en del af god ledelse at kommunikere klart omkring virksomhedens behov! Og dette ikke kun ved grove overtrædelser.

Det er virksomt, at forholdene ikke blot kumuleres. Det har sjældent formål at “samle sammen” til medarbejderudviklingssamtale eller lønsamtaler. Det giver de bedste resultater (også for virksomheden), at uhensigtsmæssigheder drøftes, afklares og ændres kontinuerligt.

Advokat Pia Tokkesdal har jævnligt afholdt seminarer og kurser om “Den svære samtale”. Reelt hedder det “Den konstruktive samtale”, fordi det netop er hensigten med arrangementet.

Næste arrangement er et gratis gå-hjem-møde i efteråret 2014. Hvis der er interesse for deltagelse venligst send en mail til Arbejdsrets- & HR Advokaten. (mulighed for direkte mail herfra!) Så vil du modtage en invitation, når tidspunktet er på plads.

Hvis der foreligger grove forhold, er en advarsel nødvendig. Se eksempel på advarsel under bjælken “Arbejds- og Ansættelsesret”