Om advokatfirmaet

Fokus på HR i sammenhæng med arbejds- og ansættelsesret er hovedhjørnestenen i arbejdet hos Arbejdsrets & HR Advokaten, der drives af advokat Pia Tokkesdal Schou. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Advokatfirmaet arbejder på at opnå de bedste resultater for klienterne. Når der skal opnås optimale resultater, kan de juridiske forhold ikke stå alene: Arbejds- og ansættelsesjuraen er kun værktøjsdele i forbindelse med personaleforhold.

Ved netop at have den fornødne erfaring med og øje for de personalemæssige aspekter skabes de mindst ressourcetunge løsninger. Derudover er gevinsten, at alle parter får muligheden for at komme hurtigt og bedst muligt videre.

Ved at være på forkant kan de fleste uhensigtsmæssige tvister undgås. Tilsvarende giver prioriteringen af samtlige relevante forhold (frem for blot de juridiske) erfaringsmæssigt færre sager og mulighed for de bedste løsninger, inden uoverensstemmelser udvikler sig. Kun hvor der er tale om principielle sager, er det en nødvendighed, at sagerne videreføres.

Advokat Pia Tokkesdal Schou har siden 1992 arbejdet med ansættelses- og arbejdsret med en HR-mæssig vinkling. Dette både som HR-konsulent, leder og advokat i faglige organisationer, i advokatvirksomheder og i Danmarks største rådgivningsvirksomhed, Videncentret for Landbrug. Erfaringen med repræsentation af såvel medarbejder- som arbejdsgiverside er en betydelig styrke i forhold til opnåelse af de mest optimale løsninger for den enkelte klient. Derfor repræsenterer Arbejdsrets- & HR Advokaten såvel medarbejdere som arbejdsgivere.

Advokatfirmaet har sin baggrund i efterspørgslen på større fokus på ansættelses- og arbejdsret i sammenhæng med de personalemæssige ressourcer. Det vil sige, at der ikke blot tages halve løsninger eller udelukkende foretages en juridisk vurdering af mulighederne i den konkrete situation. Den overordnede HR-mæssige tilgang er styrende for de juridiske løsninger.

Arbejdsrets- & HR Advokaten arbejder såvel med forhold omkring etablering af ansættelsesforhold, udviklingsmuligheder, overenskomstforhandlinger, tvisteløsninger / mediationer, hensigtsmæssige afviklinger af ansættelsesforhold, individuelle forhandlinger og retssagsførelse.