Virksomhedsoverdragelser

AT UDVIKLE SIG, AT VÆRE OPMÆRKSOM PÅ KRAVENE ikke bare her og nu men også på sigt, indebærer, at det kan være nødvendigt med nye strukturer for at sikre virksomhedens fortsatte eksistens.

Dette indebærer, at virksomhedsoverdragelser, fissioner og fusioner samt omstruktureringer i øvrigt er en fast bestanddel af virksomhedsdrift og -planlægning.

Samtidigt er det forhold, som har væsentlig indflydelse på medarbejdernes situation.

Et er den juridiske del af medarbejdernes retsstilling: Til eksempel varslingsregler, lovkravene efter virksomhedsoverdragelsesloven og forskellen i håndtering afhængigt af, om der foreligger overenskomster eller ej. Dette indeholder i praksis rigtigt mange juridiske faldgruber og giver anledning til et utal af retssager.

Juraen er, reelt set, udelukkende en biting i denne forbindelse: Et andet og vigtigere parameter er de HR-mæssige aspekter:

• Hvordan kommunikeres de store ændringer?

• Hvordan harmoniseres vilkårene, så alle parter er “med”?

• Hvorledes fastholder man den dygtige medarbejdergruppe?

• Hvordan bibeholder virksomhedsledelsen troværdigheden?

• Hvordan skabes et fælles klima og en god samarbejdsånd?

• Hvordan skabes fortsat værdi for virksomheden?

Advokatfirmaet arbejder på at undgå efterfølgende tvister, således at virksomheden har klare retningslinjer på de juridiske fremgangsmåder. Efterfølgende røre og retssager er det sidste en virksomhed har brug for i situationen, hvor det er vigtigt hurtigt at komme videre og udvikle sig i den nye form.

Hertil kommer, at advokatfirmaet altid indgår i overdragelsessagerne med øje for den HR-mæssige del. OG med HR-vinklingen som rettesnor for, hvordan den mest optimale virksomhedsoverdragelse foregår. Dette sikrer den største værdi for virksomheden og for interessenterne heri.