Personalepolitikker

Personalepolitikker ses i mange forskellige former: Som forhold der skeles meget til i forbindelse med den daglige ledelse, som retningslinjer, der ikke er nedskrevne men dog i et vist omfang følges eller i form af digre værker med alt fra fastlæggelse af graviditet til feriefridage og sygdom.

Hvilken form, der passer bedst til den enkelte virksomhed, er en afvejning både af praktiske forhold og traditioner.

Vigtigst er, at der ikke er tvivl om, hvad der forventes af de enkelte medarbejdere. Som udgangspunkt er det endvidere anbefalelsesværdigt, at alle medarbejdere ved, hvilken vej virksomheden skal! Hvad der, ultrakort, er den grundlæggende vision.

En virksomhed behøver ikke have ret meget mere end et par medarbejdere, før der opstår tvivl og i særdeleshed er det forhold, at der er 2 eller flere ejere eller ledere, ofte med til at give en (unødvendig) usikkerhed. Desuden er der i forbindelse med ændringer eller omstruktureringer behov for opsamling på visioner og politikker.

Det skal overvejes, om personalepolitikken skal være ledelsesudformet, eller om der ved en medarbejderinddragelse vil kunne skabes større ejerskab og effekt. Det er vigtigt at være sig bevidst, at en personalehåndbog har stor signalværdi.

For at være et godt brugbart værktøj skal personalehåndbogen med jævne mellemrum opdateres. Juraen ændres kontinuerligt. Hvis det er valgt, at virksomhedens værdier og visioner fremgår af  personalehåndbogen, er det tilsvarende væsentligt, at der sker ændringer i takt med virksomhedens fortsatte udvikling og visioner.

Advokatfirmaet har udarbejdet personalepolitikker for mange virksomheder, har erfaring med den bedste tilgang hertil og udfordrer som led heri gerne på afklaring af virksomhedens visioner.

Kontakt derfor omkring

• drøftelser af forholdene og behovene

• afklaring og formulering af visioner og politikker

• implementering af politikker, ansattes medejerskab hertil og eventuel inddragelse af medarbejderrepræsentanter

• udarbejdelse af politikker og personalehåndbøger

• krav til varslinger ved ændrede forhold

I hvilken form personalepolitikkerne bedst udmøntes for den enkelte virksomhed vil være meget varierende. Imidlertid er det ledelsesmæssigt anbefalelsesværdigt, at have fælles generelle retningslinjer.

Derudover er det en administrativ lettelse at have fælles vilkår, ligesom det er nemmere at sanktionere eller opsamle på adfærd, der ikke er i overensstemmelse med de interne retningslinjer. Det være sig i alle forhold fra internet- og e-mail-brug til rygepolitik og diskretion over for kunderne.