Medarbejderudvikling

HR-mæssige udviklingstiltag

Udviklingssamtaler

Medarbejder- og leder-udviklingssamtaler er ofte tiltagene, der arbejdes med i forhold til rammen for personaleudvikling.

Medarbejder- og lederudviklingssamtaler har således en meget vigtig rolle for virksomhederne. Mange undersøgelser viser imidlertid, at der ikke er den ønskede effekt af samtalerne. Undersøgelsesresultater, hvorefter 34 % af deltagerne anfører, at samtalerne ikke har virkning, giver efterspørgsel på forslag til en bedre håndtering.

Skemaer, udviklede til medarbejder- og lederudviklingssamtaler, kan være nok så glimrende: Det afgørende er imidlertid, hvordan de bruges, hvordan samtale afvikles og hvordan der efterfølgende følges op!

Hvis samtalerne reelt kun indeholder

• spørgsmål om trivsel og tilfredshed

• hyggesnak

• aftale om næste kursus (eller endnu værre)

• forhold, der giver medarbejderen indtryk af, at virksomheden er gået i stå (og branchen og medarbejderen tilsvarende)

skal overvejes, hvordan det sikres, at samtalerne gøres reelle og brugbare.

Hvis samtalerne skal have et formål, skal overvejelserne omkring medarbejder- og lederudvikling indgå som et led i virksomhedens strategiske udvikling. Det skal ledelsesmæssigt afklares, hvordan virksomheden anvender samtalerne til styrkelse af virksomhedens nødvendige udvikling, fleksibilitet og effektivitet.

Arbejdsrets- og HR Advokaten har via arbejdet som HR-Partner og leder en indgående erfaring med målretning, optimering og effektivisering af medarbejder- og lederudviklingssamtaler, sådan at samtalerne kommer til deres ret og anvendes bedst muligt under hensyn til den konkrete virksomhed, OG de muligheder, der ligger i virksomheden.

360 graders evalueringer

Et andet forhold, som udviklingsmæssigt er meget effektfuldt, er 360 graders evalueringer.

Med baggrund i afklaring af virksomhedens visioner og strategier sammenholdt med de faktiske forhold gives i nært samarbejde med virksomheden sparring på udformning af analysespørgsmål med fokus på, at svarene kan anvendes operationelt efterfølgende. Resultaterne bearbejdes tilsvarende i samarbejde med virksomheden, således at virksomheden opnår brugbare og konkrete redskaber i forhold til handlingsplaner for medarbejder- lederoptimering.

Via arbejde som HR partner i en af Danmarks største rådgivningsvirksomheder har Arbejdsrets- og HR Advokaten en betydelig erfaring med netop at udfordre på de konkrete spørgsmål og den konstruktive anvendelse af resultaterne. (Ved større undersøgelser sker selve dataindsamlingerne i samarbejde med eksternt tilknyttet datavirksomhed, der naturligvis er pålagt fortrolighed).

Samarbejdspartneren i forbindelse med dataindsamlinger er Xafir A/S. Se nærmere: WWW.XAFIR.DK