Stillingsafslag begrundet i alder gav 25.000 i godtgørelse

En 19-årig kvinde søgte i efteråret 2013 en receptioniststilling i et fitnesscenter. Hun fik afslag blandt andet med begrundelsen, at man gerne så, at receptionisterne “er ældre end 21 år, da klientellet kan være meget hårdt.” Samtidigt blev tilkendegivet, at ansøgeren givet ville få afslag af samme årsag ved ansøgninger i andre af fitnesskædens centre.
Kvinden fandt sig udsat for forskelsbehandling på grund af alder og klagede til Ligebehandlingsnævnet.
Kvinden anførte, at det er ulovlig forskelsbehandling på grund af alder at søge efter medarbejdere i en bestemt aldersgruppe. Hun anførte videre, at hun opfyldte alle kriterier i stillingsopslaget.
Centerlederen i fitnesscentret afviste, at der skulle foreligge forskelsbehandling på grund af alder. Der var ikke ledige stillinger i det pågældende center og der var ikke ansat andre receptionister i stedet for ansøgeren. Efter centerlederens erfaring, blandt andet fra 2 tidligere ansættelser, havde receptionister på 18 og 19 år ikke “modenhed nok til at kunne aktivere sig selv.” Imidlertid kunne han have ansatte under 21 år i receptionen. Centerlederen anførte, at han i afslaget skrev “gerne”. Herved antydedes, at han gerne så en ældre ansøger, men det var ikke et ansættelseskriterium. Hvis det var tilfældet, “havde han skrevet skal eller kun.” Endvidere anførtes, at der var mange unge under 21 ansat i fitnesskæden.
Ligebehandlingsnævnet fandt, at tilkendegivelsen fra fitnesscenteret, om at kandidater over 21 blev foretrukket, også i fitnesskædens øvrige centre, gav en formodning for, at der forelå forskelsbehandling på grund af alder. Centerchefen havde ikke løftet bevisbyrden for, at ansøgerens “alder ikke helt eller delvist havde betydning for afslaget.”
Nævnet tilkendte derfor ansøgeren en godtgørelse på kr. 25.000,00.
Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 24.09.2014, 165/2014