En produktions- og lagermedhjælper var ikke handicappet, da hans funktionsbegrænsninger hverken var varige eller langvarige. Afskedigelsen var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. En produktions- og lagermedarbejder i en industriproduktion havde i 2011 fået konstateret bruskbeskadigelser af knæet efter løb, i …

Ikke handicap, da funktionsbegrænsninger hverken var varige eller langvarige. Afskedigelsen ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. Read more »

Højesteret fandt ikke, at arbejdsgiveren på opsigelsestidspunktet kunne eller burde vide, at en medarbejder var handicappet. Derfor havde arbejdsgiveren ikke tilsidesat forpligtelser efter forskelsbehandlingsloven. Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap hindrer ikke, at der kan ske opsigelse efter 120-dages …

Handicappet medarbejder kunne opsiges efter 120 dages sygdom Read more »

SAS afskedigede i december 2009 i forbindelse med en større afskedigelsesrunde 79 piloter på grund af arbejdsmangel. Blandt andre opsagde SAS 4 piloter på grund af alder. Opsigelsesvarslet var 11 måneder, hvorefter de skulle fratræde den 30. november 2010. Til …

Ulovlig overenskomstbestemmelse mellem SAS og Dansk Pilotforening udløste godtgørelser svarende til 6 måneders løn Read more »

EU-domstolen har afsagt dom vedrørende forståelse af fedme som et muligt handicap. En dagplejer, ansat i november 1996, blev fyret den 22. november 2010. Gennem hele ansættelsesperioden havde dagplejeren haft en vægt på ca. 160 kg. Kommunen begrundede opsigelsen med …

Forskelsbehandlingsloven giver ikke speciel beskyttelse i forhold til fedme Read more »

En pædagogmedhjælper blev den 1. december 2007 ansat som tilkaldevikar med 20 timers arbejde ugentligt på en skole for udviklingshæmmede børn. Vikarens datter fik i september 2008 et psykisk sammenbrud og fik senere diagnosen skizofreni. Vikaren meldte sig syg i oktober …

Ikke stridende mod forskelsbehandlingsloven at nægte gentagen orlov til pleje af psykisk syg datter Read more »

En plejer, ansat i psykiatrien i 1990, blev i 2008 ansat i fleksjob på 16 timer ugentligt på grund af slidgigt. I 2010 skulle Region Sjælland reducere 20 mio i psykiatribudgettet, hvorfor funktioner og opgaver blev nedlagt og effektiviseret. En …

Opsigelse af handicappet plejer var ikke uberettiget forskelsbehandling, lige som der heller ikke tilkendtes godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, fordi plejeren først fik udbetalt fratrædelsesgodtgørelse godt 8 måneder efter fratrædelse. Read more »