En elev, hvis uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, havde i tidligere instanser fået tilkendt minimalerstatning efter funktionærloven. Højesteret tildelte derudover kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Eleven, der var omfattet af funktionærloven, havde uberettiget fået ophævet sin uddannelsesaftale. Såvel ved Tvistighedsnævnet …

En elev, hvis uddannelsesaftale var uberettiget ophævet, fik tilkendt både minimalerstatning efter funktionærloven og kompensation for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftalen. Read more »

En pædagog på en institution for psykisk handicappede havde en fremadskridende muskelsygdom. Arbejdet var for hårdt og hun fik en fratrædelsesaftale, hvorefter arbejdsgiveren skulle forsøge at omplacere til et fleksjob. Det lykkedes ikke arbejdsgiveren. Ligebehandlingsnævnet kunne ikke se, at der …

Afskedigelsen af en handicappet medarbejder var i strid med forskelsbehandlingsloven. Read more »

Forskelsbehandling på grund af køn, at det før eksamen meddeltes, at censor ikke gav hånd til kvinder. En kvindelig HF-elev fik før sin matematikeksamen i juni 2013 besked fra matematiklæreren om, at censoren ved den kommende eksamen ikke gav hånd …

Chikane, at censor før eksamen meddelte, at han ikke gav hånd til kvinder Read more »

En mand ved navn Jihad måtte ikke deltage i et møde om “Ytringsfriheden efter Hedegaard-attentatet”. Det var ikke i strid med lov om etnisk ligebehandling. Jihad købte via en hjemmeside billet til et debatmøde med titlen: “Ytringsfriheden efter Hedegaard-attentatet”. Det forventedes, at Lars Hedegaard hér ville vise …

Ikke forskelsbehandling, at Jihad blev udelukket fra møde om “Ytringsfrihed efter Hedegaard-attentatet” Read more »

En kommunes ophævelse af uddannelsesaftalen med en gravid kvinde med meget sygefravær var i strid med ligebehandlingsloven. En kommune og en 18 årig kvinde indgik en uddannelsesaftale, hvorefter kvinden skulle uddannes til pædagogisk assistent. Uddannelsen startede den 15. august 2011. …

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven til gravid kvinde med stort fravær Read more »