Afgørelse fra EU-domsstolen i overensstemmelse med dansk lovgivning: En medarbejders dødsfald medfører, at den (de) efterladte har krav på optjent feriegodtgørelse.

En medarbejder, der havde været ansat i en tysk virksomhed fra august 1998 til sin død den 19. november 2010, havde været sygemeldt godt 8 måneder i 2009 og igen i perioden fra 1. august 2010 til dødsfaldet. Han havde på dette tidspunkt 140,5 dages årlig ferie til gode. Medarbejderens enke ønskede feriegodtgørelse udbetalt for de ikke afholdte feriedage. Dette afviste virksomheden og fik medhold i første instans, da tysk retspraksis ikke giver ret til feriegodtgørelse for ikke afholdt ferie, når medarbejderen er død. Sagen blev appelleret til Landesarbeitsgericht Hamm, der forelagde spørgsmålet for EU-domsstolen. Desuden blev EU-domsstolen forespurgt til, om det var en betingelse for godtgørelse, at den berørte forinden havde indgivet ansøgning om udbetaling af feriegodtgørelse.
EU-lovgivningen sikrer som minimum alle medarbejdere inden i EU-medlemsstater krav på 4 ugers ferie. Denne ferieperioden kan kun konverteres til penge, hvis ansættelsesforholdet ophører. (EU-direktiv 2003/88, artikel 7, feriedirektivet).
EU-domsstolen fastslog, at den eneste betingelse for udbetaling af feriepenge er, at arbejdsforholdet er ophørt og at medarbejderen ikke har afholdt al optjent ferie. At ophøret er sket ved dødsfald ændrer ikke herpå, fordi den effektive virkning af betalt ferie skal sikres. Betingelser, hvorefter der forlods skal være indgivet ansøgning om udbetaling, er i strid med feriedirektivet, da direktivets eneste betingelse for betaling af feriegodtgørelse for optjent ferie er, at arbejdsforholdet er ophørt. Den tyske praksis var i strid med feriedirektivet.
Enken havde derfor krav på udbetaling af feriegodtgørelse for den optjente ferie, der ikke var afholdt.
EU-domsstolens dom af 12/06/2014, C-118/13