Ulovlig konflikt mod murerfirma: Manglende saglig begrundelse, eftersom feriepenge er sikrede ved indbetaling til Feriekonto.

Et østjysk murerfirma var medlem af en arbejdsgiverorganisation. Overenskomsten, som firmaet var dækket af, var ikke indgået med 3F.  3F anmodede om en tiltrædelsesoverenskomst, fordi murerfirmaet udfører arbejde inden for 3F´s arbejdsområde. Murerfirmaet ønskede ikke at indgå overenskomst, da firmaet allerede havde en overenskomst. 3F indledte derfor den 1. juli 2013 hovedkonflikt og LO sympatikonflikt den 4. september 2013. 3F fremkom med et revideret udkast til tiltrædelsesoverenskomst. Den 24. september 2013 meddelte murerfirmaet, at man accepterede tiltrædelsesoverenskomsten bortset fra feriereglerne, hvorefter feriepenge skulle administreres i 3F´s feriekasse. 3F fastholdt kravet med begrundelsen, “vi i 3F forlanger at Feriepengene indbetales til Feriekassen er en
sikkerhed for at pengene er hensat her når kollegaerne skal bruge dem til afholdelse af den optjente Ferie så § 2 og § 6 kan ikke annulleres da det er gældende for alle Tiltrædelsesoverenskomster og ikke kun den som er tilsendt til dig, så derfor vil jeg bede dig om at acceptere hele aftalen som den er, alternativ er at du henvender dig til Forbundet/Byggegruppen i København desang. men svaret vil nok være det samme som mit.” Murerfirmaet ønskede ikke at betale til 3F´s feriekasse. Hoved- og sympatikonflikten blev suspenderet på Arbejdsrettens afgørelse.
På opfordring fremlagde 3F feriekassens regler men kunne ikke fremlægge regnskab for feriekassen, da feriekassens regnskab var indeholdt i 3F´s regnskab. 3F oplyste “at de samlede skyldige feriepenge indgår i regnskaberne for 2011 og 2012 med henholdsvis 70.536.000 kr. og 76.506.000 kr., og at 3F har stillet sikkerhed for indbetalte feriepenge med 100 mio. kr.” 3F forklarede, at feriekassen gav “3F bedre mulighed for at sikre, at arbejdsgiveren rent faktisk indbetaler feriepenge. Uafhentede feriepenge tilfalder 3F’s feriefond. Feriefondens midler anvendes til at købe ferielejligheder og sommerhuse til brug for medlemmerne. 3F tjener ikke penge på feriekassen, idet der ikke er renteindtægter af betydning.” Der kunne dog ikke præciseres nærmere, da der ikke blev ført selvstændigt regnskab for feriekassen. 3F – Transport, Logistik og Byg og Landsorganisationen i Danmark anførte, at konflikten var lovlig, da den forfulgte et lovligt fagligt mål med ønsket om overenskomst med murerfirmaet. Søhøjlandets Murerfirmaet bestred, at der forelå saglige grunde til indbetalinger til 3F´s feriekasse.
Arbejdsretten fastslog, at “3F har ikke ubetydelige renteindtægter fra de indbetalinger, der sker til forbundets feriekasse.” Hvis murerfirmaet skulle indbetale feriepenge til 3F´s feriekasse, ville virksomheden og dens ansatte skulle deltage i finansieringen af 3F´s almindelige virksomhed. Under hensyn hertil fandt Arbejdsretten, at 3F skulle fremkomme med en saglig begrundelse for at feriepenge skulle indbetales til 3F´s feriekasse frem for til Feriekonto, som murerfirmaet ønskede. Arbejdsretten fandt ikke, der var påvist en saglig begrundelse, da feriepenge er “lige så godt sikret ved indbetaling til Feriekonto som ved indbetaling til 3F´s feriekasse.”
Organisationerne skulle derfor anerkende, at hovedkonflikten og sympatikonflikten siden den 25. september 2013 havde været ulovlige og skulle desuden anerkende at være forpligtede til at afslutte konflikterne.
Arbejdsrettens afgørelse, møde af 26.05.2014, sagsnummer: AR2013.0681