SAS-genansættelse af piloter uden betydning for godtgørelse

Ved vurderingen af størrelsen på godtgørelser blev genansættelse ikke vægtet, da SAS ikke havde ændret vurderingen af opsigelserne – genansættelserne skyldtes kun driftsmæssige behov. Derudover nåede piloterne at fratræde, før de blev genansat.
På grund af økonomien har SAS gennem flere år været igennem besparelser og frasalg af virksomheder. SAS besluttede i sommeren 2008 at nedlægge flyruter, hvorfor omkring 200 piloter skulle forlade virksomheden inden udgangen af 2009.
Ifølge overenskomsten indgået mellem dansk pilotforbund og SAS skulle piloterne, omfattet af overenskomsten, placeres på en senioritetsliste, som var “inddelt i grupper efter ansættelsesåret”. Grupperne blev rangeret efter et anciennitetsprincip. “Piloter ansat indenfor samme rekrutteringsår blev rangeret på senioritetslisten afhængigt af deres fødselsår.” Som udgangspunkt blev denne liste fulgt i forhold til ønsker om flyvning, forfremmelser og opsigelser. Overenskomsten var i brug på tidspunktet for indføjelsen af forbuddet mod aldersdiskrimination i forskelsbehandlingsloven.

Blandt de ansatte i årene 1998 – 1999 blev nogle piloter afskediget. Afskedigelseskriteriet var pilotens placering på listen for ansættelsesåret. Yngre blev afskediget før ældre og der blev ikke taget hensyn til individuelle kvalifikationer.

Såvel Ligebehandlingsnævnet som Københavns Byret  fandt, at der var sket forskelsbehandling på grund af alder. SAS kunne ikke godtgøre, at afskedigelserne ikke var sket på grund af alder. I begge instanser blev statueret, at en konsekvent afskedigelse af yngre medarbejdere er forskelsbehandling. SAS erkendte forskelsbehandlingen, men indbragte spørgsmålet om godtgørelsens størrelse for Østre Landsret for 4 af de afskedigede piloters vedkommende.

SAS anførte, at genansættelserne medførte, at godtgørelsen burde nedsættes eller bortfalde. Endvidere fandt SAS, at der skulle ske en nedsættelse eller reduktion i godtgørelserne, da der højest havde været tale om kortvarige fratrædelser. Piloterne afviste en reduktion og anførte såvel, at der ikke var tale om samme ansættelsesvilkår, at der var tale om reelle fratrædelser, og at genansættelserne skyldtes driften hos SAS, ikke et forsøg på at bøde på forskelsbehandlingen, som SAS ikke på dette tidspunkt anerkendte.

Østre Landsret fastholdt godtgørelsesstørrelsen svarende til ca. 9 måneders løn, og begrundede det specielt med, at SAS ikke genansatte piloterne, fordi virksomheden ændrede vurderingen af opsigelserne: Genansættelserne var udelukkende begrundet i driften.
Derudover vægtede Landsretten, at der ikke umiddelbart skete genansættelse, det vil sige at opsigelserne fik virkning inden genansættelserne.
Østre Landsrets dom af 24.03.2014